nypaaland.dk
landdistriktsprojektet
"Ændrede livsformer i landdistrikterne"

 

Forside

    Nyheder

Om projektet

Nyheder og presse

Møder

Blog

Viden og links

Kontakt

 

Baggrund


Landdistrikternes udvikling er et vigtigt tema i  Rebild og Mariagerfjord Kommuner.

Rebild og Mariagerfjord Kommune gennemfører i samarbejde med LAG-Himmerland et landdistriktsprojekt, der tager udgangspunkt i de fremtidige aktører i landdistrikterne. Undersøgelser har afdækket, at de traditionelle beboere i landdistrikterne bliver stadig færre, og at de fremtidige beboere i landområderne - i modsætning til majoriteten af dem, som bor her i dag - ofte ikke har rødder i landbruget eller landsbyerne, men vælger at bosætte sig her pga. herlighedsværdier og andre livskvaliteter. Mange af disse nye tilflyttere på landet har deres netværk andre steder og har andre behov og fokus end de typiske, nuværende beboere.

Hvis vi skal tiltrække sådanne nye målgrupper, må vi undersøge hvilke forventninger disse målgrupper har til et liv på landet og hvordan vi med indsatser i vore landsbyer og landdistrikter kan imødekomme forventningerne og dermed skabe grundlag for levende og bæredygtige landdistikter i fremtiden.

Der er til projektet udvalgt fire projektområder, der hver især har forskellige karakter, men har et engageret lokalt miljø til fælles. De fire områder er: Øster Hornum-Guldbæk og Fyrkilde-Ravnkilde-Nysum i Rebild Kommune samt Rold og Sdr. Onsild i Mariagerfjord Kommune.

Projektet gennemføres med støtte fra landdistriktspuljen.

 

Nyheder:


27. oktober 2014

Projektet er nu afsluttet. Projektets resultater og forløb kan ses i projektmaterialet her: projektmateriale. Projektmaterialet består af:

· Kortlægningsnotat, som opsamler en række forudsætninger for landdistrikterne i almindelighed og de fire projektområder i særdeleshed. Herunder resultaterne af de antropologiske feltundersøgelser, som blev gennemført i april og maj månede 2013.

· Antropologernes rapport "Potentiale for drømme" og filmene To live together og  Købmanden

· Fire udviklingsscenarier der tegner billeder af en mulig udvikling i projektområder, når indsatser, der er fremkommet i projektforløbet, er realiseret.

· Notat som opsamler og evaluerer projektforløbet.

· Diverse øvrigt projektmateriale: referater fra stormøder, mini-seminarer samt møder i følgegruppen samt ansøgninger til Landdistriktspuljen og puljens evalueringsskema.

30. september 2014

Det afsluttende stormøde blev afholdt på Ravnkilde skole. Godt 30 fremmødte hørte indlæg om projektets resultater samt et medrivende indlæg af Keld Jensen, formand fra Vestervig Borger- og Håndværkerforening.

Keld fortalte om, hvordan man i Vestervig med forskønnelse og nye muligheder har ændret tilbagegang og forfald til fremgang og ny entusiasme i Vestervig. Det er sket i et særdeles godt samarbejde mellem de lokale ildjæle, kommunen, fonde og donorer samt med brug af byfornyelsesloven .

Efterfølgende var der debat om mulighederne for at tiltrække nye grupper som beboere i landdistrikerne.

Se notat fra mødet.

 

19. august 2014

Projektmateriale

Her kan du hente hele projektmaterialet fra projektet og se de to film, som antropologer fra Aarhus Universitet har lavet på deres feltarbejde i projektområderne.

 

18. august 2014

Udviklingsscenarier. Læs scenarierne som med fiktive scener beskriver, hvilke drømme, behov og krav nye tilflyttere til landdistrikterne har til en tilværelse i et landdistrikt.

 

6. juni 2014

Nu også med opsamling af miniseminaret i Rold d. 27/5-14.

 

13 maj 2014

Opsamling af miniseminarer i projektområderne

Her kan du se opsamlingen af de afholdte miniseminarer.

 

4. februar 2014

Kortlægningsnotat - opsamler undersøgelser, viden og analyser som grundlag for det videre arbejde.

 

13. november 2013

"Potentiale for drømme" - rapport fra antropologernes feltarbejde.

 

Se desuden de to film om bosætning i lokalområdet, der er en del af antropologernes feltarbejde.

To live together (engelsk sprog - vælg danske undertekster)

Købmanden 

 

30. oktober 2013

Notat fra stormødet og "postkort fra fremtiden" d. 3. oktober i Døstrup Forsamlingshus.

 

 

 

Flere nyheder